[PDF] ✓ Unlimited ½ Zauvari : by Ljubivoje Ršumović ↠


 • Title: Zauvari
 • Author: Ljubivoje Ršumović
 • ISBN: 9788652108527
 • Page: 215
 • Format: Paperback

 • Re ZAUVARI, koju sam uzeo za naslov ove knjige, nastala je u mom detinjstvu Igrao sam se, grade i svoju kraljevinu od kamen i a, piljaka, le nika, oblutaka, iverja, pru a i drugog sitnog materijala, koji sam skupljao i uvao, znaju i da e mi jednoga dana biti ZAUVAR, od koristi, makar i male Kraljevinu sam svakodnevno dogra ivao i opremao ispod Velike Lijeske, nedalekoRe ZAUVARI, koju sam uzeo za naslov ove knjige, nastala je u mom detinjstvu Igrao sam se, grade i svoju kraljevinu od kamen i a, piljaka, le nika, oblutaka, iverja, pru a i drugog sitnog materijala, koji sam skupljao i uvao, znaju i da e mi jednoga dana biti ZAUVAR, od koristi, makar i male Kraljevinu sam svakodnevno dogra ivao i opremao ispod Velike Lijeske, nedaleko od Gustog Lije a, u Kr evima, dok su ovce i goveda, koje sam uvao, le ali u hladovini Nazvao sam je ZAUVARI, od glagola UVAR, korist, i priloga ZAUVAR, korisno Kraljevina Zauvari je bila moja dragocena bajkovita igra ka, pomo nica u odrastanju i razumevanju sveta i ivota Ni sad ne znam za to sam odlu io da bude kraljevina, a ne republika Mo da zato to sam voleo bajke i ah I u bajkama i na ahovskoj tabli kraljevi su glavni Bilo je sasvim prirodno i demokratski da ja budem Kralj, uprkos svakodnevnom negodovanju mog dvojnika Tomislava, koji nije birao sredstva da me omalova i, smi ljaju i protestne slogane, poput onog Na je Kralj glup ko malj Ova knjiga je autobiografska u onoj meri u kojoj mo e da se ti e svakog deteta i svakog odraslog oveka, roditelja, koji e u mojoj kraljevini prepoznati svoju Posle ezdeset godina, u meni Zauvari ivi kao simbol sre nog odrastanja, metafora koja mi poma e u velikoj meri da proniknem i shvatim univerzalne fenomene i tajne detinjstva Put do Kraljevine Zauvari danas je prava avantura, kroz koju deca postaju ljudi, a ljudi deca.
  Ljubivoje Ršumović
  Ljubivoje R umovi is well known Serbian poet He wrote large numbers of books for children, but he also wrote books for adults He received many literary awards.His books are translated to numerous world languages.


  Commentaires:

  Iskra
  Odlična

  • [PDF] ✓ Unlimited ½ Zauvari : by Ljubivoje Ršumović ↠
   215 Ljubivoje Ršumović
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Unlimited ½ Zauvari : by Ljubivoje Ršumović ↠
   Posted by:Ljubivoje Ršumović
   Published :2019-02-09T15:25:15+00:00